0

Windows 8 Enterprise X64 RTM 官方原版镜像泄露

Posted by icdt on 2012-08-05 in 计算机网络 |

Windows 8 Enterprise X64 RTM 官方原版镜像已经泄露,这一版本来自Microsoft Connect,不再是之前不能启动的版本。
以下是版本号等更多信息.

文件名: 9200.16384.WIN8_RTM.120725-1247_X64FRE_ENTERPRISE_EN-US_VL-HRM_CENA_X64FREV_EN-US_DV5.ISO

文件大小: 3490912256 字节 (3.25 GB)

修改日期: 2012-08-02 04:09

MD5: 27aa354b8088527ffcd32007b51b25bf

SHA1: 4eadfe83e736621234c63e8465986f0af6aa3c82

下载页面:

http://kuai.xunlei.com/s/8SmyLqzmyeJg51bAb93QcA

SHA256: 3ada8dad68d432143890b3e7e9e3ca84669cd805d566290226744a2a8fe161bd

CRC32: 9b325c90

 

————————————————————

其他版本的文件名,SHA1等信息

文件名: 9200.16384.WIN8_RTM.120725-1247_X64FRE_CLIENT_EN-US-HRM_CCSA_X64FRE_EN-US_DV5.ISO

文件大小: 3581853696 字节 (3.34 GB)

修改日期: 2012-08-01 17:05

MD5: 0e8f2199fae18fe510c23426e68f675a

SHA1: 1ce53ad5f60419cf04a715cf3233f247e48beec4

SHA256: f475d6dfd7f234f6bccee4a0e5feee3ad9b166edfa53190564b31ac00aaeafa9

CRC32: a5889f86

文件名: 9200.16384.WIN8_RTM.120725-1247_X64FRE_CLIENT_ZH-CN-HRM_CCSA_X64FRE_ZH-CN_DV5.ISO

文件大小: 3652950016 字节 (3.40 GB)

修改日期: 2012-08-02 13:28

MD5: 14f72457f1f237a7280c4ce7a3b7eb0d

SHA1: a87c4aa85d55cd83bae9160560d1cb3319dd675c

SHA256: fb3e04975222361fb3a00ebb469f4ee324263405ceb33e3bb54cac91a24693ae

CRC32: 7c2ce3b6

文件名: 9200.16384.WIN8_RTM.120725-1247_X86FRE_CLIENT_EN-US-HRM_CCSA_X86FRE_EN-US_DV5.ISO

文件大小: 2632460288 字节 (2.45 GB)

修改日期: 2012-08-01 19:46

MD5: 4252407333706df89a0c654924dd3f06

SHA1: 22d680ec53336bee8a5b276a972ceba104787f62

SHA256: a9479e22af86289c3977eb80cc91acd08a40a2f33caeb3453ac2317e6bb1e5dd

CRC32: 049795d9

文件名: 9200.16384.WIN8_RTM.120725-1247_X86FRE_CLIENT_ZH-CN-HRM_CCSA_X86FRE_ZH-CN_DV5.ISO

文件大小: 2679801856 字节 (2.50 GB)

修改日期: 2012-08-02 12:41

MD5: 52e0018fe20ed31b9b8825659030bf22

SHA1: 0c4a168e37e38efb59e8844353b2535017cbc587

SHA256: e3aa53b97ccf6aa1e368709d8cf4305d7713a53790581b6ebc54690e8f799503

CRC32: b32fa597

文件名: 9200.16384.WIN8_RTM.120725-1247_X86FRE_ENTERPRISE_EN-US_VL-HRM_CENA_X86FREV_EN-US_DV5.ISO

文件大小: 2551154688 字节 (2.38 GB)

修改日期: 2012-08-02 01:32

MD5: ad055cae50cef987586c51cc6cc3c62e

SHA1: fefce3e64fb9ec1cc7977165328890ccc9a10656

SHA256: fd4058057892c819d00ad2633be5fe51d4eb7c6d352565ecf176bd8e32185c34

CRC32: 5e4f0a3b

发表评论

版权所有 © 2009-2022 我点故事| 进化日记| 安居乐YE| 我是高手| a.cx 本人保留本站所有权利

域名投资,一玩就是十年。
注册,只在一瞬之间。
续费,偏爱一次多年。
域名N个,但每个域名都值得赞颂千篇:
a.cx / q.st / z.st / 6.ls / n.srl / ye.ee / sh.vc / ai.st / ai.gy / vr.st
a.cx / gj.ci / gs.ci / lx.ci / xs.ci / mo.city / bao.city / zis.cc
am6.cn / fei.ee / zai.ee / chen.ee / yuan.ee / shc.ren
ico.ci / xin.gd / xin.mx / xin.st / xin.sx / riso.vip / china.lt
iam.xin / vox.xin / tele.xin / yxgs.xin / zghd.xin / ebank.xin
csb.wang / 173.pm / wei.st / pco.ltd / imeta.ee
All Included.
中华人民共和国备案号: 沪ICP备15005899号-1
中华人民共和国备案号: 沪ICP备15005899号-2
中华人民共和国备案号: 沪ICP备15005899号-3

Top